Pengenalan

logo-green-full-transparent-with-black-text

Badan Pengurusan Bersama (JMB) “PK SEK: 7 COMMITTEE” telah berjaya didaftarkan pada 7hb Mei 2008 selaras dengan Akta Hak Milik Strata 1985, Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyelenggaraan Dan Pengurusan) 2007 (AKTA 663).

Tujuan utama website komuniti ini diwujudkan oleh Pihak Pengurusan adalah kerana merasakan ini adalah satu medium atau wadah terbaik untuk menyalurkan maklumat dan berkongsi informasi berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang berlaku di Pusat Komersil Seksyen 7, Shah Alam kepada semua ahli-ahli komuniti PKS7.

Baca Lagi

 Matlamat JMBPKS7

Matlamat badan ini ditubuhkan bukan untuk membuat keuntungan, ianya lebih kepada memberi perkhidmatan pengurusan yang terbaik kepada penduduk dan memaklumkan betapa pentingnya pembayaran yuran bagi kerja-kerja penyelenggara bangunan & kawasan Pusat Komersial Seksyen 7, Shah Alam.

Berita Terkini

MUAT TURUN DOKUMEN BERKENAAN AKTA 757
Muat Turun