Untuk perhatian semua pemilik unit rumah/kedai di Pusat Komersil Seksyen 7 Shah Alam

Untuk perhatian semua pemilik unit rumah/kedai di Pusat Komersil Seksyen 7 Shah Alam.