JENIS PERKHIDMATAN

Selaras dengan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 (AKTA 663) JMB “PK Sek: 7 Committee” bertanggungjawab mengurus, mentadbir dan menyelenggarakan pangsapuri tersebut walaupun setelah pangsapuri terjual dan diduduki penghuni.

Adalah menjadi kewajipan semua pembeli membayar caj penyenggaraan dan pengurusan bangunan (seksyen 23, Akta 663).

Sekiranya ada pembeli yang enggan membayar caj penyenggaraan, JMB melalui AJK (JMC) hendaklah memberikan notis 14 hari untuk pembeli membayar caj tersebut. Jika pembeli masih gagal membayar, JMB perlu mengemukakan notis 14 hari sekali lagi menuntut bayaran tersebut. Selepas tempoh yang diberikan, pembeli masih gagl atau enggan membayar caj penyenggaraan yang tertunggak, JMB boleh meneruskan prosiding mahkamah untuk menuntut bayaran tersebut. (seksyen 32(b), Akta 663)

jmb-service-lampu-tangga

Pemeriksaan Lampu Tangga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

jmb-service-lampu-koridor

Pemeriksaan Lampu Koridor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

jmb-service-tile

Pemeriksaan Lantai Simen Tile/Jubin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

jmb-service-tangki

Pemeriksaan Paip Dan Tangki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

jmb-service-mainhole-condition

Pemeriksaan Mainhole Condition

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

jmb-service-mainhole-cap

Pemeriksaan Mainhole Cap-Cover

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

jmb-service-tong-sampah

Pemeriksaan Tong Sampah Besar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

jmb-service-notis

Pemeriksaan Notis Hijau

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

jmb-service-awning-airwell

Pencucian Awning Airwell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed convallis lacinia enim vel blandit. In placerat, ex nec sodales elementum.

MUAT TURUN DOKUMEN BERKENAAN AKTA 757
Muat Turun